PÁLYÁZAT

Az Eurolife Magyarország Egyesület büszke rá, hogy elnyerte az EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével pályázat támogatását. Az egyesület nyertes pályázatának címe: "Teremts újat és légy aktív - önkéntes program megvalósítása több generáció együttműködésében". A pályázat keretében az egyesület 23 020 505 Ft támogatást kap, mely 100%-ban vissza nem térítendő.


Programunk célja az önkéntesség, a társadalmi szerepvállalás népszerűsítése a 14-35 év közötti és 60 éven felüli fiatal korosztály tagjai körében, önszerveződő kisközösségek létrehozásának támogatása. Hozzá kívánunk járulni a generációk közti együttműködés erősítéséhez, illetve ezáltal a társadalmi felelősségvállalás és a közösségi összetartás, összetartozás fontosságának tudatosításához.
Továbbá a fiatalok és idősebbek részvételével egy élhető település és közösség kialakítását célozzuk, melyben az önkéntesség, a társadalmi felelősségvállalás nagy szereppel bír. Ezen felül célunk a hagyományok ápolása, a kulturális értékek közvetítése és ezek megőrzése. Ezáltal fel kívánjuk hívni a figyelmet a karitatív tevékenységekre is, valamint a közösségi összetartozás fontosságára, a társadalmi közöny lebontására.

A projekt keretében olyan rendezvények, programok, események kapnak helyet, melyek az önszerveződést, az alulról jövő kezdeményezéseket hivatottak elősegíteni, miközben elősegíti a közösségi összetartozás erősítését is. A program elsődlegesen az önkéntességre épül és ennek fontosságát kívánja hangsúlyozni a fiatal generáció körében. Ezen túlmenően nagy mértékben elősegíti a helyi hagyományok ápolását, az értékek továbbörökítését a generációk közti együttműködés révén. El kívánjuk érni továbbá, hogy a résztvevők új megmozdulásokat kezdeményezzenek, valósítsák meg ötleteiket a közösség érdekében. A projekt közvetlen célcsoportját a Biriben és a környező településeken élő 14-35 év közötti, illetve 60 éven felüli korosztály tagjai alkotják. A közvetett célcsoportba a települések minden lakosa beletartozik, akik részt vesznek az önkénteseink által szervezett rendezvényeken, programokon, eseményeken. De ide tartoznak a településeken működő szervezetek, intézmények is.

Projektünket elsősorban Biri településen valósítjuk meg. A projekt tervezett befejezési dátuma 2022. 03.31. A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00325

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése